Tulosta

Uutisia

22.12.2017 11.26

Uusi jäsen

Kattoliitto ry:n hallitus on hyväksynyt Trook Oy:n urakointijäseneksi 14.12.2017 alkaen.


Palaa otsikoihinNestekaasuletkun enimmäispituus kattotulitöissä

Kattotulitöissä käytetään SFS-EN ISO 3821 -standardin mukaista nestekaasuletkua, joka ei saa olla niin pitkä, että ylisuuren virtauksen katkaisuventtiilin toiminta estyy. Letkun pituus ei saa olla yli 20 metriä.


Kannattaako lumi poistaa katolta?

Rakennusten yläpohjarakenteet on mitoitettu kestämään tavanomaista suurempiakin lumikuormia. Suomen Ympäristökeskus seuraa alueellisia lumimääriä ja tiedottaa lumenpoiston tarpeellisuudesta. Ajantasaista tietoa lumikuormista: www.ymparisto.fi 

Kattourakoitsijat tekevät kattojen kuntoarvioita, tarkastuksia ja lumikuormalaskelmia, joiden perusteella voidaan tehdä tapauskohtainen arvio lumenpoiston tarpeellisuudesta.

Alueellisen lumimäärän lisäksi kiinteistön omistajan on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin lumikuorman ja muiden lumen mahdollisesti aiheuttamien haittojen arvioinnissa:

1) Rakenne: lumen kasautuminen jiirialueille ja tasoerojen kohdalle; läpivientien, ylösnostojen ja vastaavien tiiveys; katon ikä, kattomuoto ja katemateriaali.

2) Alueelliset olosuhteet: tuuliolosuhteet voivat vaikuttaa lumen kasautumiseen esimerkiksi merenrannan läheisyydessä ja aukeilla paikoilla.

3) Sää: lumen sulamisen ja veden jäätymisen vaikutus, sateet ym...

Lumenpoiston kannattavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Ammattilaisten käyttö kannattaa

Kattoalan ammattilaiset pystyvät arvioimaan lumenpoiston tarpeellisuuden, poistavat lumen katetta vaurioittamatta ja huolehtivat asianmukaisesta työturvallisuudesta. Osaavan ja vastuunsa tuntevan kattourakoitsijan löytää esimerkiksi Kattoliiton kotisivuilta.

Työturvallisuus kattotöissä

Lumenpoistossa ja muissa kattotöissä on huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta. Kulku katolle, putoamissuojaus ja lumen pudotusalueen turvaaminen kuuluvat olennaisina osina työturvallisuuteen. Katemateriaalien liukkaudessa on suuria eroja.

Ammattimaisesti toimivat kattourakoitsijat huolehtivat aina putoamissuojauksesta, jos pudotuskorkeus on yli kaksi metriä. Omatoimisen lumenpoiston tekijän tulee huolehtia riittävästä putoamissuojauksesta, esimerkiksi käyttämällä turvavaljaita ja tukevasti kiinnitettyä köyttä tai liinaa. Vyötärön ympärille sidottu köysi ei ole putoamissuojaus!

Kiinnitä huomiota katon kuntoon

Lumenpoistossa ei saa vaurioittaa katetta. Teräväkärkisten työvälineiden käyttö tai jään poisto hakkaamalla voi aiheuttaa vakavia vaurioita. Kaikkea lunta ei yleensä kannata poistaa, vaan katolle jätetään 10-15 cm suojaava lumikerros.

Katon huoltoon kuuluu silmämääräinen tarkastus kahdesti vuodessa, mieluiten keväällä ja syksyllä. Kattourakoitsijat suorittavat kattojen kuntoarviointeja ja tekevät huoltoja ja korjauksia. Omatoimisessa huollossa kiinnitetään huomiota läpivientien kuntoon, katteen näkyviin vaurioihin, kattoturvatuotteiden kuntoon ja katon yleiseen siisteyteen.

Myös jää on vaarallista

Erityisesti vanhempien rakennusten ongelmana on huonosta yläpohjan lämmöneristyksestä johtuva jääpuikkojen muodostus räystäille. Katolta putoava lumi ja jää voivat aiheuttaa vakavia omaisuus- tai henkilövahinkoja. Jäänpoisto on osa huolellista kiinteistönhoitoa, mutta jäänmuodostuksen syyhyn kannattaa myös kiinnittää huomiota. Kattoalan ammattilaiset pystyvät arvioimaan, millä korjaustoimenpiteillä jäänmuodostusta voidaan vähentää, ilman että rakenteille aiheutetaan muita riskejä.