Tulosta

Laskuri on koekäytössä.


Kohteen tiedot
Voit antaa kohteen ja tekijän nimet, jos haluat. Nimet näkyvät tulosteessa.
Yläpohjarakenne
Katon ja vedeneristeen kestoikään vaikuttavat oleellisesti höyrynsulun, lämmöneristeiden ja mahdollisen tuuletustilan keskinäiset suhteet. Tässä laskurissa ei oteta huomioon erityisen vaikeita olosuhteita (esim. paperiteollisuudessa märkäpään suuret kosteudet ja höyrynpaineet kattorakenteisiin), vaan lähtökohtana on asuin- ja liikerakennusten normaaliolosuhteet. Valitse joko tuulettuva yläpohjarakenne (katossa tuuletustila vesikatteen alla) tai tuulettuva umpirakenne (vedeneristys suoraan uritetun lämmöneristyksen päällä). Sen jälkeen valitse annetuista vaihtoehdoista ensin höyrynsulun alla oleva rakenne (materiaali) ja sen jälkeen siinä käytetty höyrynsulku ja sen asennustapa (saumojen ja läpivientien tiivistys). Höyrynsulun määrittämisessä kannattaa huomioida eri materiaalien tiivistysmahdollisuudet ja tiivistyksen luotettavuus (pelkkä muovikalvo ei useissa rakenteissa pysy ehjänä, eikä yksityiskohtien tiivistys ole luotettavaa) sekä eräiden rakenteiden sopimattomuus höyrynsulun alustaksi (esim. profiilipelti epätasaisuutensa takia).
Vedeneristeen alusta ja kiinnitys
Valitse rakenteessa käytetty vedeneristyksen alusmateriaali ja siihen tehtävä kermien kiinnitystapa. 2-kermikatteen pintakermi kiinnitetään kauttaaltaan.
Bitumikermien käyttöluokat
Määritä katon kaltevuus ja valitse käyttöluokka, mihin kyseinen kaltevuus kuuluu. Valitse kyseisessä käyttöluokassa käytettävien kermien tuoteluokat. Valitse lisäksi vedenpoiston järjestäminen.
Kermieristystyön ja yksityiskohtien toteutus
Kermieristystyöllä tässä laskurissa tarkoitetaan kermien kiinnittämistä alustaan, kermien limityksiä, saumojen tiiveyttä varsinaisella kattopinnalla ja yleistä työn huolellisuutta. Yksityiskohdilla (detaljeilla) tarkoitetaan läpivientien (kaivot, alipainetuulettimet, viemärin tuuletusputket jne.), ylösnostot, räystäiden, jiirien ja liikuntasaumojen työn huolellisuutta ja oikeaa tekotapaa. Näistä löytyy ohjeita Toimivat Katot 2013 sivuilta 38 - 39 kohdassa Urakoinnin laatuvaatimukset.
Huolto ja kunnossapito
Kattoliiton teettämien pitkäaikaiskestävyystutkimusten perusteella huollon laiminlyönti lyhentää katon käyttöikää olennaisesti.
Tulos