Tulosta
Muutoksia, lisäyksiä ja korjauksia Toimivat Katot 2013 -julkaisuun:
- vesitiiveyskokeen suorittamista koskeva Kattoliiton teknisen työryhmän ohje: Vesitiiveyskoe (docx) (201.2 KB)
- s. 20 taulukko 4: "LPDE" tulisi olla "LDPE"
- s. 68 taulukko 17 "AKK" tulisi olla "AKK 1"

Muutoksia Toimivat katot 2013 -julkaisuun: Kermien paloluokat:

Palokatkojen kohdalla Toimivat katot  s. 55 ohjetekstissä ja kahdessa kuvassa mainitaan entinen K1-paloluokka. Kattoliiton tekninen työryhmä on 31.3.2015 pitämässään kokouksessa todennut, että katteiden luokitusjärjestelmä perustuu Euroopan komission päätökseen 2001/671/EY. Järjestelmä pokkeaa aikaisemmasta järjestelmästä siten, että käytettävissä on vain yksi varsinainen luokka. Tämä luokka BROOF (t2) vastaa testauksen ja arviointiperusteiden osalta luokkaa K". Luokkaa K1 vastaavaa luokkaa ei ole. Tekninen työryhmä päätti muuttaa Toimivien kattojen s.55 tekstejä siten, että poistetaan palokatkojen tekstistä sivulauseet"..., joka täyttää entisen K1-paloluokan vaatimukset (NTFIRE 006)" ja kuvista L13c ja e suluissa olevat K1-maininnat.

L13C Palokatko-Metallikermi Model (1)

L13E Palokatko-Pysty2 Model (1)