Katon huoltokirjat

Vain hoidettu katto on toimiva katto.

Viherkatot

Tämä kiinteistökohtainen Viherkaton huoltokirja on oikein täytettynä tärkeä dokumentti kiinteistön katon kunnosta ja tehdyistä huoltotoimenpiteistä.

Kermikatot

Katon säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan varmistavat katon toimivuuden ja pidentävät sen ikää sekä alentavat katon kokonaiskustannuksia merkittävästi.

Peltikatot

Täyttääkseen tehtävänsä odotetulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä ajan katto – kuten kaikki tekniset rakenteet – vaatii hoitoa ja huoltoa.

Tiilikatot

Yksi merkittävä vesikattovaurioiden aiheuttaja on vuosittaisen huollon laiminlyöminen.