Tapaturmatilastointilomake

TAPATURMATIEDOT ILMOITETAAN NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tähän ilmoitetaan ainoastaan ne työtapaturmat, joista on aiheutunut min. 1 päivän poissaolo. Ilmoita ja anna tapahtumakuvaus jokaisesta työtapaturmasta erikseen. HUOM! Lisää tieto tapaturmakuvauksen yhteyteen, onko kyseessä pääurakoitsijan työmaa vai oma työmaa. Ilmoita myös tapaturmaan joutuneen työntekijän alan työkokemus.
Tähän ilmoitetaan ainoastaan ne työtapaturmat, joista on aiheutunut yli 30 päivän poissaolo. Ilmoita ja anna tapahtumakuvaus jokaisesta työtapaturmasta erikseen. HUOM. Lisää tieto tapaturmakuvauksen yhteyteen, onko kyseessä pääurakoitsijan työmaa vai oma työmaa. Ilmoita myös tapaturmaan joutuneen työntekijän alan työkokemus.