KATTOALAN TYÖTURVALLISUUSTILANNE

Tapaturmakehitys

Kattoliitto ry on seurannut alan tapaturmakehitystä jäsentensä tekemien tapaturmailmoitusten avulla jo vuodesta 2010 saakka.

Tapaturmailmoituksissa ilmoitetaan kaikki yrityksessä 1 – 30 ja yli 30 päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat. Lisäksi vuodesta 2021 alkaen lomakkeissa on pystynyt ilmoittamaan ns. läheltä piti -tilanteet sekä sellaiset tapaturmat, joista ei ole aiheutunut poissaoloa.

3. kvartaali (1.7. – 30.9.2022)
Tapaturmailmoituksen on täyttänyt 17 yritystä

 • 17 alle 30 päivän sairauslomaan johtanutta tapaturmaa
 • 1 yli 30 päivän sairauslomaan johtanutta tapaturmaa
 • Ilmoitetut tehdyt työtunnit yhteensä 370 686 (v. 2021 355 047 h ja v. 2020 357 4858 h)
 • Tapaturmaluku 48,56 (v. 2021 53,51 ja v. 2020 61,54)
 • 2. kvartaali (1.3. – 30.6.2022)
  Tapaturmailmoituksen on täyttänyt 22 yritystä

 • 12 alle 30 päivän sairauslomaan johtanutta tapaturmaa
 • 4 yli 30 päivän sairauslomaan johtanutta tapaturmaa
 • Ilmoitetut tehdyt työtunnit yhteensä 352 755 (v. 2021 345 167 h ja v. 2020 350 438 h)
 • Tapaturmaluku 42,56 (v. 2021 31,68 ja v. 2020 57,07)

1. kvartaali (1.1. – 31.3.2022)
Tapaturmailmoituksen on täyttänyt 14 yritystä

 • 7 alle 30 päivän sairauslomaan johtanutta tapaturmaa
 • 1 yli 30 päivän sairauslomaan johtanut tapaturma
 • Ilmoitetut tehdyt työtunnit yhteensä 211 166 (v. 2021 243 313 h ja v. 2020 249 712 h)
 • Tapaturmaluku 37,88 (v. 2021 55,48 ja v. 2020 60,07)