Käyttöikälaskuri

Katon ja vedeneristeen kestoikään vaikuttavat oleellisesti höyrynsulun, lämmöneristeiden ja mahdollisen tuuletustilan keskinäiset suhteet. Tässä laskurissa ei oteta huomioon erityisen vaikeita olosuhteita (esim. paperiteollisuudessa märkäpään suuret kosteudet ja höyrynpaineet kattorakenteisiin), vaan lähtökohtana on asuin- ja liikerakennusten normaaliolosuhteet. Valitse joko tuulettuva yläpohjarakenne (katossa tuuletustila vesikatteen alla) tai tuulettuva umpirakenne (vedeneristys suoraan uritetun lämmöneristyksen päällä). Sen jälkeen valitse annetuista vaihtoehdoista ensin höyrynsulun alla oleva rakenne (materiaali) ja sen jälkeen siinä käytetty höyrynsulku ja sen asennustapa (saumojen ja läpivientien tiivistys). Höyrynsulun määrittämisessä kannattaa huomioida eri materiaalien tiivistysmahdollisuudet ja tiivistyksen luotettavuus (pelkkä muovikalvo ei useissa rakenteissa pysy ehjänä, eikä yksityiskohtien tiivistys ole luotettavaa) sekä eräiden rakenteiden sopimattomuus höyrynsulun alustaksi (esim. profiilipelti epätasaisuutensa takia).

Yläpohjarakenne

Valitse yläpohjarakenne

Valitse höyrynsulun alusta

Valitse höyrynsulkuluokka

Onko tiivistetty?

Valitse kosteusluokka

Vedeneristeen alusta ja kiinnitys

Määritä katon kaltevuus ja valitse käyttöluokka, mihin kyseinen kaltevuus kuuluu. Valitse kyseisessä käyttöluokassa käytettävien kermien tuoteluokat. Valitse lisäksi vedenpoiston järjestäminen.

Valitse alusta

Valitse aluskermin tai 1-kerroskatteen kiinnitystapa

Bitumikermien käyttöluokat

Määritä katon kaltevuus ja valitse käyttöluokka, mihin kyseinen kaltevuus kuuluu. Valitse kyseisessä käyttöluokassa käytettävien kermien tuoteluokat. Valitse lisäksi vedenpoiston järjestäminen.

Valitse kaltevuusluokka

Valitse kermiyhdistelma

Valitse vedenpoisto

Kermieristystyön ja yksityiskohtien toteutus

Kermieristystyöllä tässä laskurissa tarkoitetaan kermien kiinnittämistä alustaan, kermien limityksiä, saumojen tiiveyttä varsinaisella kattopinnalla ja yleistä työn huolellisuutta. Yksityiskohdilla (detaljeilla) tarkoitetaan läpivientien (kaivot, alipainetuulettimet, viemärin tuuletusputket jne.), ylösnostot, räystäiden, jiirien ja liikuntasaumojen työn huolellisuutta ja oikeaa tekotapaa. Näistä löytyy ohjeita Toimivat Katot 2013 sivuilta 38 – 39 kohdassa Urakoinnin laatuvaatimukset.

Kermieristystyön toteutus

Yksityiskohtien toteutus

Huolto ja kunnossapito

Kattoliiton teettämien pitkäaikaiskestävyystutkimusten perusteella huollon laiminlyönti lyhentää katon käyttöikää olennaisesti.

Tarkistus- ja huoltotoimenpiteet

Katolla liikkuminen ja työskentely

Tavaran varastointi

Tulos