KOULUTUKSIA JÄSENILLE

Pintatoimiala tarjoaa jäsenyritystensä työntekijöille koulutussarjan ajalla 2.11.2022 – 7.6.2023. Koulutussarja sisältää yhteensä 12 eri koulutusta keskeisistä työlainsäädännön osa-alueista sekä pintatoimialojen työehtosopimusten sisällöstä. Tarkoituksena on käydä läpi kaikki olennaisimmat työoikeudelliset asiat, jotka kaikkien pintatoimialalla toimivien yritysten on hyvä tietää. Kaikki koulutukset järjestetään webinaareina Microsoft Teams-ohjelman välityksellä. Pääkouluttajana kaikissa koulutuksissa toimii Pintaurakoitsijat ry toimitusjohtaja/lakimies Jukka Koivisto, myös Kattoliiton ja Lattian toimitusjohtajat Sanna Nuikka ja Jari Lahtinen sekä avustava lakimies Konsta Karppinen ovat mukana osassa koulutuksista.

SEURAAVA KOULUTUS:

7.6.2023 klo 12: Kulukorvaukset
• Päivittäiset matkakustannukset ja muut työmatkat, päiväraha, majoituskorvaus
https://forms.office.com/r/1P6UTifR28

________________________________________________________________________________________________

Muita koulutuksia:

Koulutus esimiehen vastuusta

Rakennusteollisuus RT:n Työturvallisuus-teemaviikolla ke 10.5. pintatoimialan liitot tarjosivat jäsenilleen Esimiehen vastuu työntekijöiden työtapaturmissa -Teams-koulutuksen, jonka veti asianajaja, varatuomari, tj Toni Sortti Asianajotoimisto Roihu Oy:stä. Koulutuksessa käytiin käytännönläheisesti erilaisten oikeustapausten kautta läpi esimiehen keskeiset työsuojeluvastuut ja se miten rikossyytteen voi välttää.

Linkki tallenteeseen https://youtu.be/vB977QiIZIQ