Icopal Katto Oy:lle kunniamaininta työturvallisuuskilpailussa

Kattoliitto myönsi Icopal Katto Oy:lle kunniamaininnan liiton työturvallisuuskilpailussa. Icopal Katto Oy:n “hyvät työturvallisuuskäytännöt” -toimintamallin käyttöönotosta.

Kyseisen toimintamallin avulla jaetaan organisaation sisällä tietoa erilaisista hyvistä ja toimivista työturvallisuusteoista ja -ideoista. Toimintamallia varten on laadittu selkeä lomakepohja, joka noudattaa samaa asettelua kuin esimerkiksi Icopalin iCARE alert-lomake (tapaturmakuvaus), jotta kaikki tunnistaa myös tämän työturvallisuusmateriaaliksi. Hyvien toimintamallien ilmoitukset tulostetaan kaikkien nähtäville. Hyvät työturvallisuuskäytännöt käsitellään aina myös kaikissa työturvallisuuskokouksissa.

Posted in .