Kattoalan työturvallisuustilanne

Jäsenyrityksiltä kerätyistä tapaturmailmoituksista koottu tilasto vuoden 2022 1. kvartaalilta.

Posted in .