Kattoliiton työturvallisuuskilpailun tulokset

Kattoliiton työturvallisuuskilpailussa palkittiin Ilpo Volotinen ja Mikko Väänänen vuoden 2012 työturvallisuusteosta. Lisäksi Kari Järvensivu sai kunniamaininnan hyvästä työturvallisuusideasta.

Työturvallisuuskilpailun voittajat Ilpo Volotinen ja Mikko Väänänen tekivät insinöörityönään Kattoliiton Työturvallisuusoppaan, joka julkaistiin kesällä 2012. Työturvallisuusopas on alan työturvallisuuden kannalta merkittävä työ, josta on pitkäaikainen hyöty alalla työskenteleville.

Työturvallisuuspalkinto
Ilpo Volotienen toinen vasemmalta ja Mikko Väänänen kolmas vasemmalta.

Kari Järvensivu ideoi etäisyysmittareiden käyttöä teknisenä putoamissuojauksen keinona. Vaikka konkreettista sovellusta ei vielä ole, on ajatus kehittämiskelpoinen ja osoittaa kuinka tekniikka voidaan valjastaa välineeksi työturvallisuuden kehittämisessä.

Posted in .