Kattotulityöstandardi voimaan

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaisuut uuden SFS 5991 -standardin “Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus”. Uusi standardi koskee kaikkia kattotulitöitä.

Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuusstandardi täyttää standardirintamalla olleen aukon, joka syntyi kun kattotyöt jätettiin pois noin vuosi sitten uusitusta Tulityöstandardista SFS 5900.

Uudessa standardissa annetaan ohjeet kattotulitöiden turvalliseen suorittamiseen ja vahvistetaan alan peruskäsitteitä. Uusista asioista mainittakoon Pelastuslaista johtuva tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi, jonka perusteella määritetään tarvittavat varotoimet tulityöhön. Tulityöluvan myöntämiskäytäntöä on selkeytetty aiemmasta.

Uutta standardia voi tilata Suomen Standardisoimisliitosta. Kattoliitto valmistelee ohjeen standardin soveltamisesta.

Posted in .