Kattotyön teettäjän turvallisuusvastuut

Kattoliiton ohje vesikattosaneerauksen tai uuden katon teettäjälle muistuttaa työturvallisuusvastuiden jakautumisesta urakoitsijan ja tilaajan kesken. Rakennuttajan tehtävänä on nimetä rakennushankkeen päätoteuttaja. Jos päätoteuttajaa ei ole nimetty, vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. Kattoliitto suosittelee, että yksityishenkilöiden ja taloyhtiöiden tilaamissa vesikattotöissä kattourakoitsija nimetään päätoteuttajaksi, jotta turvallisuusvastuut kohdentuvat oikein. Liitteenä on Kattoliiton laatima ohje asiasta.

Posted in .