Tapaturmat laskussa kattoalalla

Kattoliiton jäsenyrityksissä tapahtuneet työtapaturmat ovat laskeneet 20 % vuoden takaiseen verrattuna. Kattoliitto ry tilastoi jäsenyritystensä työtapaturmia ja selvittää niiden syitä. Kuusi vuotta jatkuneen tilastoinnin aikana työtapaturmat ovat laskeneet selvästi jäsenyritysten määrätietoisen turvallisuustyön johdosta. Vuonna 2016 on lokakuun loppuun mennessä sattunut 20 % vähemmän tapaturmia kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Tilastossa on mukana merkittävä määrä jäsenyritysten tekemästä työstä, lähes 1,5 miljoonaa työtuntia vuosittain.

Tapaturmataajuus (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) oli lokakuun 2016 lopussa 41.

Kattoliitto muistuttaa, että työturvallisuus on merkittävä kustannustekijä kattourakoinnissa. Vastuulliset urakoitsijat hoitavat työturvallisuusvelvoitteensa.

Posted in .