Tuomioita työturvallisuusrikoksista kattotöissä

Kattotöiden työturvallisuuden toteutus ontuu työmailla putoamissuojauksen ja kulkuteiden osalta, osoittavat tuoreet käräjäoikeustason ratkaisut.

Marraskuun alussa annettiin Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa ja Espoon käräjäoikeudessa tuomiot työturvallisuusrikoksista kattotöissä.

Espoon tapauksessa työntekijä oli kiivennyt katolle nojatikkaita, jotka olivat luisuneet nurin. Työntekijän kantapää murtui hänen pudotessaan maahan. Työmaan päätoteuttajan edustaja tuomittiin 3.11.2017 sakkorangaistukseen turvallisten kulkuteiden puuttumisesta.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi 7.11.2017 Hämeen Laaturemontti Oy:n yhteisösakkoon ja kaksi sen palveluksessa olevaa henkilöä sakkorangaistukseen puutteellisesta putoamissuojauksen toteuttamisesta ja puutteellisesta kulkutiestä katolle. Tapauksessa Hämeen Laaturemontti teki rivitaloyhtiössä kattosaneerausta siten, että ainoa kulkutie katolle oli nojatikkaat, ja katon putoamissuojaus oli selvästi puutteellinen ja näin ollen omiaan aiheuttamaan vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle. Tuomio ei ole lainvoimainen. Käräjäoikeuden perusteluissa todetaan, että yhtenä yhteisösakon perusteena on lukuisat Hämeen Laaturemontin työmaille tehdyt työturvallisuustarkastukset, joissa on havaittu puutteita putoamissuojauksessa ja kulkuteissä, ja joista on raportoitu yhtiölle.

Hämeen Laaturemontin palveluksessa ollut henkilö tuomittiin 28.9.2017 Tuusulan käräjäoikeudessa työturvallisuusrikoksesta sakkoon hänen laiminlyötyään asianmukaisen putoamissuojauksen järjestämisen omakotitalon kattosaneerauksessa.

Posted in .