Työturvallisuusliite muistuttaa tilaajaa velvollisuuksistaan

Kattoliiton työturvallisuusryhmä on laatinut työturvallisuusliitteen jäsenyritysten käyttöön. Liitteen tarkoituksena on muistuttaa ei-ammattimaisia tilaajia velvollisuuksistaan rakennustyön turvallisuuden edistämisessä. Liitteessä muistutetaan myös siitä, että mikäli sopimuksessa ei ole nimetty päätoteuttajaa, toimii rakennushankkeeseen ryhtyvä itse päätoteuttajana ja kantaa päätoteuttajan turvallisuusvastuut.

Työturvallisuusliite voidaan antaa esimerkiksi taloyhtiöille tai kuluttajan asemassa oleville tilaajille tarjouksen yhteydessä. Tarkoituksena on, että liitteeseen perehtynyt tilaaja osaa verrata saamiaan tarjouksia myös työturvallisuuteen vaikuttavien kustannusten osalta. 

A4-kokoinen työturvallisuusliite on saatavissa liiton toimistolta painettuna ja painovalmiina tiedostona sekä alla olevasta linkistä pdf-muodossa.

Posted in .